Yıllarca birlikte yaşanılan ,çeşitli anıların yer aldığı eşlerin yaşam alanı evlerinin sağ kalan eşe özgülenmesi veya ona bırakılması bir yandan...

Read more

Ticari hayatta şirketlerin içine düştükleri durumlar-yönetimsiz kamaları,genel kurullarını toplayamamaları, suça karışmaları-sebebiyle kayyım tayin...

Read more

Şirketlerin kuruluş amacı konulan sermaye karşılığı kazanç elde ederek ortaklarına kar payı dağıtmaktır. Şirketin karı ortakların kazancı olacaktır. ...

Read more

Ülkemizde trafik kazalarındaki artışlar, sigorta şirketlerinin daha az kar etmelerine neden olmuş ve giderek sigorta şirketlerinin baskıları ile yeni...

Read more

Günümüzde refah düzeyinin artması ile birlikte kişiler vücutları ve güzellikleri ile yoğun olarak ilgilenmeye başlamışlardır. Bayanların çoğunlukta...

Read more

Ticaretle ilgili olanların vergisel defter ve belgeleri tutmaları ,saklamaları ve istendiğinde denetmene ibraz etmeleri gerekir.

Read more

Artık hem vakit geçirmek ve hem de alışveriş için AVM leri sıklıkla ziyaret etmekteyiz.

Read more

Sirketler çoğunlukla sermaye artırımına gitmesine rağmen seyrek olarak sermayenin azaltılması gerekebilir.

Read more

Anonim şirket ana sözleşmelerinde hangi sermaye sistemine tabi oldukları kuruluşta karar verilebileceği gibi sonradan da değiştirilebilir.

Read more

Sermaye şirketlerinin devamlılığı ,sirket çalışanlarının ve alacaklılarının çıkarları gereği şirketin yaşatılmasının yollarından bir tanesi de iflasın...

Read more