Sermaye şirketlerinin devamlılığı ,sirket çalışanlarının ve alacaklılarının çıkarları gereği şirketin yaşatılmasının yollarından bir tanesi de iflasın...

Read more

-doktor,teşhis,tedavi,sorumluluk,hasta hakları-

Read more

İş sağlığı ve güvenliği 30.06.2012 tarihli   6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tam ve bağımsız olarak kendi kanunu ile uygulama alanına...

Read more

"""kıdem tazminatı,nedir,nasıl hak edilir,sorunlar nelerdir"

Read more

SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ

Read more

"VERGİSEL BOYUTU"

Read more

According to the article on the 22nd of no 6103 of Turkish Commercial law Enforcement and İmplementation Procedure Act, contract of the limited...

Read more

When purchasing a property abroad,it is essential  to employ an independent lawyer with no connection to either  the developer or agent ,who is fluent...

Read more

LİABİLİTİES OF THE MANAGER

Read more