Blog

AİLE KONUTU,DEVLETİN SORUMLULUĞU

2002 yılında yürürlüğe giren yeni TMK nundaki en önemli düzenlemelerden bir tanesi aile konutuyla ilgili hükümleridir.

Ailenin korunmasını ve aile bireylerinin barınama garantisini sağlamaktadır bu kurum.

Ailenin  veya en dar anlamı ile karı ve kocanın oturduğu ev kanuna göre "aile konutu"dur. Eşler birlikte veya ayrı ayrı talep ederek aile konutu olarak kuşşandııkları evein tapu kütüğüne "aile konutu şerhi" verdirebilirler. Şerh tapu kaydı üzerine olmayan eşin haklarını tam anlamı iler 3. kişilere karşı korur. 3. kişiler konutu(tapuyu) satın alacaklar,lehlerine ipotek veya diger ayni veya şahsi hak tesis edilecek kişilerdir. Yani tapu kaydı üzerine olan eş ile işlem yapacak veya yapan kişilerdir.

Üzerinde aile konutu şerhi olmayan ve aile konutu olarak kullanılan tapuyu/bağımsız bölüm tapusunu  tapu kaydı üzerinde olan eş satmak veya diger sınırlı ayni haklarla kayıtlamak isterse tapu tapu memurunun konutun(tapunun) aile konutu

olup olmadığını araştırma yükümlülüğü var mıdır?  Tapu memuru işlem yapacak  talep sahiplerinin tasarruf /fiil ehliyetini araştırmakla yükümlüdür.  Nüfus kayıytları, kadastro ve adres bilgileri ile aile konutu olup olmadığını tespit edebilir. Aile konutu  kuşkusu oluşmuş ise işlemi reddeder. Veya diger eşi davet ederek bilgi alır/bilgilendirebilir.

Aile konutu olmasına rağmen tapu memuru görevini tam yapmayarak ve gerekli özeni göstermeyerek taşınmaz üzerinde işlem yapar ve  diger eş veya 3. bir kişi zarara uğrarsa bu zararı kim karşılayacaktır?

Zarar Tapu Sicilini düzgün tutma yükümlülüğü olan devlet/hazine tarafından karşılanacaktır!   Devletin sorumluluğu hem diger eşe ve hem de 3. kişilere karşıdır! 3. kişilerin de aile konutu şerhi olabşkeceğne ilşkin gerekli araştırmayı yapmaları ,özeni götermeleri ve zararı önlemeleri gerekmektedir.Aksi halde alacakları tazminatta indirim yapılmak yasa hükmü gereğidir.

ÖNERİ:Devetin sorumluluğuna rağmen aile konutu şerhinin eşler tarafından tapu kütüğüne baştan  birlikte yapacakları bir işlem ile işlenmesinde yarar vardır.

M.Özgen

ALANYA