Blog

KAT MÜLKİYETİ - ORTAK GİDERLER

Kent hayatı insanların apartman, site veya toplu yapılarda yaşamasını gerektirmiştir. Birlikte yaşamın huzurlu biçimde devamı için ana yapı ve ortak alanların giderlerinin de kat maliklerin veya bağımsız bölümü kullananlarca düzenli olarak ödenmesi gerekir.

Kat malikleri bir kısım giderlere eşit olarak katılır bşir kısmına ise arsa payı oranında katılır.

Eşit olarak katılacağı giderler: Kapıcı,bekçi, kaloriferce ve bahçıcan giderleri iken ,

Arsa payı oranında katılılınması gereken giderler, ana yapının sigorta gideri,bakım,onarım,koruma , güçlenirme, gideri, ortak yerlerin işletme giderleri, yönetim giderleri(yönetci aylığı gibi), eşitv olarak ödenmesi gereken giderler dışında kalan gidelerdir.

Yönetim planında veya kat mülkğyeti /kaytirtifakı kurulur iken resmi olarak bir usul belirlenebileceği  yada ilerleyen süreçte yuasal oranlar gözetilerek kat maliklernin aksine bir anlaşma yapmaları da mümkündür

Kat maliklerigenel giderleri(aidat)  ödemez ise yaptırımı ne olacaktır?

Yönetici veya her bir kat maliki ödmeyen  kat malikini /maliklerini dava edip , icra takibi yapabilecektir.

Aidatların ödenmemesinden bagımsız bölümü devalı olarak kullananlar da  kat maliki ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.

Süresinde ödenmeyen genel giderin gecikme tazminatı aylık %5 oranında olup ayrıca yasl faiz de ödemek zorunda kalınacaktır.

Davaya ve icra takibine rağmen genel gider borcunu ödemeyan kat malikinin bağımsız bölümü üzerine kanuni ipotek de konulabilir.

Genel gider alacakları hacze katılmakta önceliklidir.

Genel giderlere katılma yükümlülüğünü yerine getirmemenin en ağır yaptırımı kat mülkiyetini devir zorunluluğudur!!

İki takvim yılı içerisinde üç kez genel giderlere(aidat)katılma yükümlülüğünü ihlal eden kat malikinin bağımsız bölümü diger kat maliklerinin çogunluğunun alacağı karara dayalı olarak açılacak dava ile davacı kat maliklerine eşit pay ile devredilebilir.!

M.ÖZGEN

ALANYA