Blog

OTEL İŞLETMELERİ VE KİŞİSEL VERİLER

Yıl içerisinde pek çok misafiri ağırlayan, onlarca, yüzlerce,binlerce işçi çalıştıran ve ticari olarak pek çok kişi ile ilişkide bulunan otel işletmeleri için kişsel veriler mevzuatına uymak son derece önemlidir.

OTELLER İÇİN KİŞİSEL VERİLER  VE SÜREÇLERİ

Günümüzde iletişim ve bilişim alanındaki gelişmeler  ,kullandığımız her türlü "device" ın (teknolojik aletin) gelişmişlik düzeyi kişisel verilerin çok daha kolay toplanmasına, kaydedilmesine, muhafaza edilmesine, aktarılmasına  ve hatta kötüye kullanılmasına  neden olmaktadır. Ülkemiz 2016 yılında Kişisel verileri Koruma Kanununu çıkarmış ve halen kanuna uygun olarak yönetmeliklerin çıkarılmasına devam edilmekte ve Kişisel verileri Koruma Kumumu uygulamayı yönlendirmek için zaman zaman tebliğler çıkarmakta ,başvuruları ve itirazları değerlendirmekte ve kararlar vermekedir.Uygulama tam anlamı ile oturmamış olmakla birlikte kanun ve yönetmelikler, tebliğler kişilere, kurumlara pek çok sorumluluk yüklemektedir.

Turistik işletme olarak oteller yılda binlerce kişinin konaklamasını yaparak misafirlerinin kişisel verilerini kaydettiği gibi, yine binlerce çalışanınının kişisel verilerini kaydetmekte, diger yandan  satın almalar ve diger ticari iş ilişkileri ile farklı kişlerin kişisel verilerini kaydetmekte ve depolamaktadır.

Bu kadar yoğun veri kaydedilmesinin, işlenmesinin , depolanmasının ,muhafaza edilmesinin son derece ciddi sorumlulukları vardır. O nedenle kişisel veriler  en baştan (işçilerle  ve ticari işlerde iş görüşmesi, misafirlerle kabul -misafir bilgilerinin bize ulaşmasından itibaren-aşamasından itibaren)

KVKK , ilgili yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak kişisel veri süreçlerini yürütmeliyiz. Uymamanın sonuçları ağır olabilmektedir. 1.000.000,00.-TL sına kadar idari para cezaları sözkonusu olduğu gibi, hapis cezası ve tazminatlar ayır yaptırımlar olacaktır.!

Avrupa birliği üyesi ülkelerin vatanandaşları ile kişisel veri alışverişi yapanların  Avrupa Kişsel veri yönetmeliğine de uymaları bir zorunluluktur!!!

O HALDE NE YAPMALIYIZ OTELLER OLARAK?

-Kişisel verileri yasaya uygun olarak kaydetmeli, işlemeli ve muhafaza etmeliyiz.

-3.Kişilere aktarımlarımızı son derece dikkatli yapmalıyız.

-Süresi sona eren verileri derhal silmeli , yoketmeli veya anonim hale getirmeliyiz.

-Tüm verileri doğru olarak tutmalıyız.

BUGÜNLER İÇİN EN ÖNEMLİSİ:

Eylül 2019 ayı sonuna kadar "kişisel veri envanteri" hazırlanıp, kişisel veri siciline kaydolmak gerekiyor!

Kişsel veri envanteri hazırlamak bir süreç isteyen , hukukçu, departman müdürleri, insan kaynakları ... sorumlularından oluşan bir ekiple yapılması gereken bir hazırlıktır. 

O yüzden otel işletmecilerinin son aylara ve son günlere yaklaştığımız bu günlerde gerekli çalışmaya başlamaları ve veri envanteri hazırlama  ekiplerini kurmaları, veri sorumlusu vekili ve irtibat kişilerini tespit etmeleri gerekmektedir.

Şu an için yapılacaklar başlıklar halinde anlatılmış olmakla birlikte , tüm aşamaların ve aşamlarda yapılacakların veya yapılmayacakların ayrıntılı olarak öğrenilmesine ciddi ihtiyaç vardır, bir yaptırıla karşılaşmamak için.

MEHMET ÖZGEN

Av./A'tty