Blog

SORUMLULUK DAVASI

Anonim şirketlerde işlem ve eylemleri ile şirketin zarara uğramasına neden olan yönetim kurulu üyelerine veya tek kişilik yönetime karşı sorumluluk davası açılabilir.

Şirketin zarara uğramasına neden olan yönetim kurulu üyesi veya üyelerine karşı şirket, pay sahipleri veya alacaklılar tarafından sorumluluk davası açılabilir.

Dava açılmasına kimin karar vermesi gerektiği yeni TTK döneminde tartışmalı olmakla birlikte Yargıtay "dava açılmasına genel kurulun karar vermesi " gerektiğini  ifade etmektedir kararlarında.

Elbetteki genel kurulda dava açılması yönünde oy kullanan azlık da sorumluluk davası açılmasını talep edebilir. Diger yandan şflas halinde özle lartlarn yeine gelmesi halinde alacaklılar da dava açımak yetkisine haizdir.Bu durumda dava aaçlan alacaklı tahsil edilenden alacağını tahsil konusunda önceliklidir.

Pay sahiplerinin açacağı sorumluluk davasında  karar verilen mikgarın şirkete ödenmesine karar verileektir. Meğerki pay sahipleinin doğrudan zararları sözkonusu olmasın!

Açılacak davada şirketi yönetm kurulu temsil edecektir ve fakat yönetim kurulunun temsil şartları oluşmamışsa( çoğunluğu hakkına daffa açılmış, karar alamıyorlarsa, menfaat çatışması varsa...)  genel kurul temsilci atayabilir , atanamıyırssa Mahkeme yemsil kayyımı tayin eder.

Pay sahiplerinin şirketin işleyişi ,alınan kararlar, kararların uygulanması  konusunda yeterl bilgiye sahip olmaması veya bilgilendirilmemesi , yada yasadan kaynaklanan bilgi edinme veya özel denetim  haklarını kullanmamaları nedeniyle  yönetim kurulu üyelerine karşı bu tür davalara sıklıkla rastlanmamaktadır. 

Pay sahiplerinin yasal haklarını bilmeleri ve kullanmaları en azından yönetimin daha dikkatli çalışmasına neden olacaktır.

M.Özgen

Av./A'tty