Blog

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenin temel görevlerinden birisi de "eğitim" dir.

Sanayi devrimi  ve üretimin artması ile birlikte işsağlığı ve güvenliği düzenlemeleri avrupada gündeme gelmiş ve mevzuat oluşturlmaya başlamıştır. Giderek 20 yüzyılın sonlarında AB düzenlemeleri, İLO sözleşmeleri ile ayrıntılı ve kapayıcı düzenlemeler yapılmış ve 21. yüzyıl olan günmümüzde zirve noktasına ulaşmıştır. Ülkemizde de Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren iş kanunlarında yer alan düzenlemeler son olarak derli toplu ve çağdaş hükümler içeren haliyle 6331 sayılı kanunda yer almıştır. Kanunun uygulamana dönük olarak pek çok yönetmelik çıkarılmıştır.

6331 sy kanunun işverene yüklediği en önemli gövrevlerden biri  çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermektir.

BU eğitim işe girerken , iş devam ederken periyodik olarak ve iş , işyeri geğişiklikleri ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun olarak vereilmesi gereken eğitimlerdir. İşçinin kişisel durumuna özel, işyerine ve işe uygun eğitm verilecek ve tekrarlanacaktır. Eğitimlerin verimli olup olmadığı denetlenecek ve sonuçları ölçülecektir. Ölçüm sonuçlarına göre eğitimler yanilenebilecek, yöntem değişikliğine gidelebilecek ve yetersiz eğitmenler tarafından verildiğinin anlaşılması halinde  yeni ve yetkin etiticler bulunacaktır. 

Eğitimlerin yanınd işverenimn çalışanlarını iş , işyeri, ekipmanlar , işin ve ilyerinin tehlkeleri ve dikkat etmeleri gereken konularda bilgilendirme borcu vardır. 

Eğitimlerin mutlaka eylemli olarak yapılması ve gerekli kayıtların tutulması ve işçiye de eğitimlerin yapıldığı kounsunda  belgenin vereilmesi gerekir.

Eğitim yükümlülüğüne aykırılığın sonuçları, her bir ihlal için İDARİ PARA CEZASI, ölüm veya yaralanma haline TCK na göre YARGILANMA  ve elbetteki çalışanın ve desteklerini kayıplarının /zararlarının TAZMİN edilmesidir.

Sonuç olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri son derece önemli olup ,geçistirilmemelidir. 

M.Özgen

Av./A'tty