Blog

İŞÇİNİN SOSYAL MEDYA PAYAŞIMLARI

İşçinin sosyal medya paylaşımları işe alım ,işin devamı ve sona ermesinde son derece önem kazanmıştır.

 

İşveren işe alım aşamasında işçinin sosyal medya paylaşımlarına bakarak işçiyi işe alıp almayacağına karar verebilmektedir. Son yıllarda bu yöntem oldukla artmıştır.%70-80 oranında işe alımlarda etkili hale gelimiştir. Sosyal medya paylaşımları işçinin kişiliği, yaşam tarzı, yaşantısındaki düzensizlikler, siyasi , dini, etnik ...vb yönlerini ortaya koyabilmektedir.Tüm bunlar işe alımlarda işverenin tercihini etkilemketedir. Ayrımcılık yasağı ve eşit davranma yasaklarına aykırılık için ceza hükümleri öngörülmüş olsa da kanıtlanmaası zor olması nedeni ile sonuç almak güçleşmektedir. Kanıtlanması durumunda hem tazminat hakedilebilir ve hem de işveren idari cezalara çarptırılabilir.

İşin devamı süresince işçi işverene karşı sadakat ve bağlılık yükümü nedeni ile işverenin ve işyerinin ticari itibarına , işverenin ticari sırlarına , rekabet yasağına  , işyeri düzenine  uygun olmayan paylaşımları  işçinin iş aktnin geçerli veya haklı nedenlerle feshine neden olabilecektir. Özellikle iş ve çalışma saatleri içerisinde ve işverene ait iletişim araçları ile yapılırsa!

İş ve çalışma saatleri dışında ve işçinin kendine ait iletişim araçları ile yapacağı paylaşımlar da işçinin sözleşmesinin feshine neden olabilir. Özel hayatının, mahremiyet hakkının ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün sınırları dışına çıkarak işverenin meşru menfaatlerini ihlal eden  ve işyeri düzenini bozan paylaşımlar iş sözleşmesinin feshine neden olabilir.

Elbetteki her işçi-işveren ilişkisine ,işyerine, işin yapılışına, işçinin ve işverenin özelliklerine, payaşımın ağırlığına göre değerlendirme yapmak gerekecektir.

Sonuç olarak işçi sadakat ve bağlılık yükümü nedeni ile sosyal medya paylaşımlarını- iş ve çalışöa satlerinde daha fazla dikkat ederek- yapacaktır. 

 

Mehmet Özgen

Avukat