Blog

APARTMAN AİDATI

Toplu yaşamın gerektirdiği masraflar apartman aidatı ile karşılanabilmektedir.

Kentlere göçün hızla devam ettiği günümüzde apartman yaşamı yanında yüzlece bağımsız bölümden oluşan sitelerde yaşamaya başladı aileler. Kent yaşamının stresinden uzaklaşmak  ve çocuklarının rahatını da tercih edenler sitelere taşındılar. Sosyal alanların mevcudiyeti ,çalışanlarının fazlalığı  ortak giderlerin de nerede ise kira bedeli seviyesine ulaşmasına neden olmuştur sitelerde. 

Aidat hangi masraflar esas alınarak belirlenir? 

Apartman/Site aidatına kim karar verir?

Miktarı nasıl tespit edilir?

Genel kurul aşırı yüksek miktarda aidata karar vermişse çözüm bedir? Dava hakkı var mıdır kat maliklerinin? Varsa hangi kat malikleri dava açabilir?

Aidatlar ödenmesine karar verilen günde ödenmez ise yaptırımı nedir?

Ödenmeyen aidatın "gecikme tazminatı" oranı ne kadardır?

Aidatını ödemeyen kat malikinin karşılaşacağı yaptırımlar ve ödeyeceği bedeller nelerdir?

Aidatları ödememe alışkanlığı  ,ödemeyenin bağımsız bölümünün kat maliklerinin talebi ile kesin olarak satılmasına neden olabilir mi?

Mehmet Özgen

Av./A'tty