Blog

LİMİTED ŞİRKETLER

MÜDÜRLERİN SORUMLULUKARI

SORUMSUZLUK HALLERİ

Uygulamada en çok limited şirket kurulmakta ve bu nedenle limited şirketlere ilişkin sorunlar,yönetim ilişkileri,müdürler ,müdürlerin yetki ve sorumlulukları  güncel hayatta daha çok yer almakta ve adli merciler önüne limited şirketlere ilişkin hukuki sorunlar daha çok gelmektedir.

Limited şirket müdür veya müdürler kurulu tarafından temsil edilir. Yönetime ilişkin iş ve işlemler müdürler tarafından yerine getiririlir. Müdürler  kanun ve şirket sözleşmesi ile kendilerine verilen görevlerini yerine getirirken özenli davranmak  ve şirketin menfaatlerini korumakla yükümlüdür. 

Müdürleri sorumluluktan kurtarabilecek durumlardan birisi göreve ve yetkilerin devridir.

Müdürler  kanuna dayalı olarak kanun veya şirket sözleşmesi tarafından kendilerine verilmiş olan görev ve yetkileri 3.kişiye devredebilirler. Fakat devrettikleri kişinin seçiminde makul derecede özen göstermekle yükümlüdürler. Bu özenin gösterilmesi halinde  görev ve yetkileri devralan kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.

Av./Att'y

Mehmet Özgen