Blog

İŞÇİ,İŞVEREN SORUNLARI

ZORUNLU ARABULUCULUK

Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk alternatif çözümü 22.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı kanun ile başlamış ve son olarak 12.10.2017 tarihli 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile işçi  ile işverenler arasında kanuna ,iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda , mahkemeye dava açmadan önce arabulucuya başvuru zorunhlu hale getirilmiştir.

Kanuna göre işçi ve işveren alacakları ile işe iade davalarında arabulucuya başvurmadan açılan davalar reddedilecektir.Arabulucuya başvuru dava şartı olarak düzenlenmiştir.

Arabulucuya işyerinin bulunduğu yer veya karşı tarafın ikametgahının bulunduğu yerdeki arabuluculuk bürosuna başvurulacaktır. Büro ,listeden bir arabulucuyu görevlendirecektir. Tarafın arabulucuyu seçme hakkı yoktur.Acncak tarafların üzerinde anlaştıkları arabulucu buro tarafından atanır.

Arabulucun toplantı çağrısına uymayıp ilk toplantıya katılmayan taraf dava masraflarının tamamını karşılar ,ayrıca davayı kazansa dahi lehine vekalet ücretine hükmedilmez.

Anlaşamama halinde ilk iki saatlik arabulucu ücreti Hazine tarafından ödenir. Anlaşma halinde taraflar arabulucu ücretini eşit olarak öder.Aksini kararlaşırabilirler.

Zorunlu arabuluculuk  süreci sorunda anlaşmak zorunlu olmayıp taraflar  menfaatlerinin gerekleri doğrultusunda anlaşma veya anlaşmama yolunu tercih edebilirler. YARGI UYGUN ÇÖZÜMÜ BULACAKTIR.Tarafların dava hakkı zamanaşımı süresince her zaman vardır.