Blog

ŞİRKETLER HUKUKU

İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI

Şİrketler nakit ihtiyaçlarının bulunduğu anlarda dış kaynaklardan sermaye artırmakla birlikte,  varlıklarının bulunması halinde iç kanaklardan da sermaye artırabilmektedir. Şirket esas sözleşmesi veya genel kurul kararları ile ayrılmış  ve belirli nbir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanunş yedek akçelerin serbestçe kullanılabşlen kısımları  ve mevzuatın bilençoya konulmasına ve sermayaye eklenmesine izin verdiği fonlar sermaye  artırımında kullanılabilir.

Şİrket varlıkları içinde sözü edilen fonlar var ise mutlaka bu fonlar kullanılarak sermaye aartırıkı yapılmalıdır. Fonlar mevcut iken  dış kaynaklardan sermaye artırımı yapılamaz. Ancak iki kaynak aynı anda kullanılarak artırım gerçekleştirilebilir.

Seraya artırımı için hazırlık  ve bayen süreçleri yöanetim kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Artırım kararı esas sermaye sieteminde şirket genel kurulu tarafından , kayıtlı sermaye sisteminde şirket yönetik kurulu tarafından alınır.Yasal karar alma nisaplarına uyarak.

Sermaye artırım kararının verilmesi ve tescili ile her ortak mevct payı oranıda yenş pay edinir. Yenş pay iin ayrıca bir karar alınmasına gerek yoktur. Bu hak kaldırılamaz ve kısıtlanamaz.

Seraye artırım kararı tescil veilan edilir. Tescil ve ilan 3. kişiler bakımından önem taşır.

Sermaya artırım kararlarının  yasal gerekliliklere aykrılığı halinde butlan veya şirketin feshi yaptırımları sözkonusu olabilir.

M.Özgen