Blog

İMAR BARIŞI

"Yapı Kayıt Belgesi"

 

İMAR BARIŞI 
İmar mevzuatına aykırı yapısı bulunanlar için verilecek "yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar tebliği" yayımlandı!
Kişiler kendisinin ,hazinenin ve belediyenin özel arazileri üzerindeki imar mevzuatına aykırı yapılar için yapı kullanma belgesi alabilecek.
Başvuru süresi: 31.10.2018 tarihine kadar . (B.K bir yıla kadar uzatmaya yetkili)
Yapı Kayıt Bedeli: Arsa ve inşaat bedelinin,
konutlarda:%3 ü,işyerlerinde %5 oranında 
Alınan kayıt belgesi yeni bina yapılıncaya veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

Bu hallerde geçerli imar mevzuatı uygulanacaktır.

Yapı kayıt belgesi alan işyerlerinin  yapı kullanma belgesi almalarına gerek yoktur!