Blog

MALPRAKTİS-TIBBİ UYGULAMA HATALARI

Kamu hastanelerinden milyonlarca hasta hergün saglık hizmeti almaktadır. Elbetteki alınan sağlık hizmetlerinde aksamalar veya sağlık personelinin özellikle doktorların kusurları olabilmektedir. Bu kusurlar sonucu hasta zarar görebilmektedir.

Kamu hastanelerinden yararlanan hastalar  idarenin hizmet kusuru veya daha özelde doktorun bireysel kusuru ile zarar görürlerse ne tür hukuki haklara sahiplerdir? 

Doktorlar ve/veya sağlık personelinin tümü işlerini yerine getiriken özenki davranmak durumundadırlar. Çağın gerektiriği ortalama yeterli bilgiye sahi bir doktor gibi teşhis koymalı,tedaviyi yapmalı ve hastayı yeterince aydınlatmaladıdır bir doktor. Görevini özenle yapmasına rağmen zararın doğması halinde doktorun veya diger sağlık personelinin ceza veya hukuki(tazmin) sorumluluğu doğmaz. İdarenin tek sorumluluğu doktorlardan veya diger sağlık personelinin kusurlarından kaynaklanmaz " sağlık hizmeti organizasyonunu iyi yapmaması, yeterli sağlık çalışanı bulundurmaması ,uygun koşullar, sağlık alet edevatarını bulundurumaması ...vb hallerinde de sorumlu olabileceğini unutmamak gerekir.

Kamu hastanelernde zarar gören hasta idareye karşı(Hastane hangi kamu kurumuna bağlı ise) tam yargı davası açmalıdır. Mahkeme kararı nedeni ile hastaya tazminat ödemek zorunda kalan idare çalışanına-doktora veya diger sağlık personeline rücu edip etmeme hakkına sahiptir..

Özgen.7/18