Blog

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Teknoloji ve bilişim alanındaki gelişmeler kişişel verilerin çok kolay toplanmasına, elde edilmesine,muhafaza edilmesine, yayılmasına, bir başkasına verilmesine ve aktarılamasına neden olmaktadır. PEKİ BURUMDA NE YAPILMALI??

Kişisel veriler artıjk hayatın her alanında toplanmakta , kaydedilmekte ve muhafaza edilmektedir yetkili ve /veya yetkisiz kişiler tarafından.  Neleri özet  olarak ve kısaca bimeye ihtiyacımız var?

-Verilerimizi kim topladı? Ne amaçla topladı? Hangi verilerimizi topladı,kaydetti?  Ne kadar süre ile muhafaza edecek? Verilerimizi kimlere aktaracak/verecek veya kimlare aktardı/verdi?

Kişisel verilerimiz doğru ve güncel olarak  işleniyor ve korunuyor mu?

-Gereğinden /ihtiyaçtan fazla kşixel verimiz işlenmiş mi?

-Kişisel verilerimiz bşzlerden nask ve hangi şartlarla alınıp/toplanıp işlenebilir?

Rıza gerektiren kaydetmeler de rızamız var mı? Rızamız yasaya uygunm olarak alındı mı?

Rızamız yok ise ne yapmalıyız?

-Rıza dışında yapılaabşlecek kaydetmeler yasaya ve yasanın öngördüğü ,istisnalara uygun mu? 

-Veri sorumlusu verilerimiz ile ilgili talep ettiğimiz bilgileri bize gecikmeksizin süresinde veriyor mu?

-Veri sorumlusunun yasaya aykırı tutum ve davranışlarına karşı haklarımız nelerdir?

Yukarıdaki doru ve sorunlar genel mahiyetli olanlardır. Bir de her sektöre ve her işyerine göre kaydedilecek/kaydedilemyecek, işlenebilecek/işlenemeyecek kiisel veriler de bullunmaktadır. Bu nedenle kişisel veri toplanması, kaydedilmesi ve işenmesi ile ilgili sektöre ve kişiye göre özel bilgi alınmalı ve danışma özel nitelikli olmalıdır.

Genel giriş anlamında ve fikir oluması için bu metin hazırlanmıştır.Daha detaylı paylaşımlar ileride yapılacaktır.

Önemli  uyarı!

*Kişisel verilerinizi paylaşmayınız!