Blog

KIYMETLİ EVRAĞIN ZAYİİ VE İPTALİ

Ticaret hayatının geçmişten günümüze esas enstrümanları ödeme aracı olan kıymetli evraktır, alışılmış ödeme araçları bono(senet),çek ve poliçedir. Finansal ve ticari gelişmeler farklı ödeme araçlarını ,kıymetli evrak türlerini ortaya çıkarmıştır.İrat senetleri, makbuzlar, varantlar,tahviller,pay senetleri.....vb gibi. Kullanılan kıymetli evrağın korunması tamamen bir sorun oluşturmaktadır. Kaybedilebileceği gibi,çalınabilir, yıpranabilir...farklı yollarla da zayi olabilir.Peki zayi halinde ne tür önlemler alınacak ve davalar açılacaktır?

Kıymetli evrağın zayi halinde kıymetli evrağın temsil ettiği hakkı almak güçleşecektir. Kıymetli evrağı (bono,çek..vb) ibraz etmeden hal /alacak alınamayacaktır. O halde zayi olan kıymetli evrağın hamili/sahibi olduğunuzu ispat etmeniz ,duruma göre ya iptal kararı almanız ya da kıymetli evrağın iadesini saplayacak dava açmanız gerekecektir.

Zayi kararı alınabilmesi için nasıl bir yol izlenecektir?

Kim veya kimler iptal /iade davası açabilecektir?

Dava hangi mahkemede ve hangi yer mahkemesinde açılacaktır?

Dava ne tür delillere dayalı olarak açılacaktır?

Hak sahipliğiniz nasıl kanıtlayacaksınız?

Kıymetli evrak birbaşkasında çıkarsa hakkınıza nasıl kavuşacak, bu kişinin kıymetli evrak mıuhtevasını/bedelini almasını nasıl engelleyeceksiniz?

Hakka ve alacağa kavuşmak için doğru ve güvenli yol bulmak önemlidir.Telafisi olmayan durumlarla karşılaşmamak gerekir.

Mehmet Özgen

Av./A'tty